Tietosuojaseloste

Tarjoamme monipuolisen valikoiman eläinlääkäripalveluita lemmikkisi hyväksi Salossa. Ota yhteyttä ja varaa aika!

Eläinklinikka EHYT Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (henkilötietolaki 53/99. 10 ja 24&) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

1. Rekisterinpitäjä

Eläinklinikka EHYT Oy

y-tunnus 0792776-5

Yhteystiedot:
 Maorlantie 1, 24800 Halikko

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkko Hämeenoja, toimitusjohtaja
pirkko.hameenoja@ehyt.info

2. Rekisteröidyt

Eläinklinikka EHYT Oy pitää asiakkaistaan rekisteriä eläinterveydenhuollon tietojärjestelmä Provetin avulla.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen

 • palveluista kertominen internetin, sähköpostin tai tekstiviestien avulla, terveydenhuolto-ohjelmasta tiedottaminen, palveluiden kehittäminen

 • suoramarkkinointi henkilötietolain sallimissa rajoissa

Rekisteri on sähköinen tallenne, jota käytettään salatun tietoliikenneyhteyden kautta, joka on suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Rekisterin tekninen ylläpitäjä on FNS Oy.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero

 • sosiaaliturvatunnus, jos asiakkaalle haetaan rahoitusta rahoitusyhtiöltä

 • merkintä suoramarkkinoinnin hyväksymisestä/kieltämisestä

 • lemmikin tiedot ja potilasnumero hoitotyötä varten

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

 • sosiaalisen median kanavista kerättävä tieto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena osoitteeseenpirkko.hameenoja@ehyt.info

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai myöhemmin asiakassuhteen jatkuessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Eläinklinikka EHYTin ulkopuolelle.  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Luovutamme tarpeen mukaan tietoja asiakkaan omille sopimusvakuutusyhtiöille ja perintätoimistolle perintää varten. Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille kuvantamistallenteista haettavien lausuntopyyntöjen yhteydessä sekä laboratoriotutkimuspyyntöjen yhteydessä. Yhteystietoja voidaan luovuttaa myös Siruhaku.fi -löytöeläinten hakupalvelun ehtojen mukaisesti.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön mukaisissa rajoissa.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 • Säilytysaikaan vaikuttavat myös lait eläinlääkintähuollosta sekä kirjanpidosta

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Eläinklinikka EHYTin työntekijät. Rekisterin käyttö on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin vain niille, joille rekiteriin pääsy on välttämätöntä potilastyön suorittamisessa. Henkilökunnalla on työssään vaitiolovelvollisuus. 

Asiakasrekisteriin on pääsy myös Provet potilasohjelman ylläpitäjällä FNS oy:llä, jolloin henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  Lisäksi henkilötietoja käsitellään vakuutusyhtiöiden korvauspäätösten yhteydessä (esim. suorakorvauspalvelu Lähitapiola, Pohjantähti) sekä rahoituspäätösten kohdalla (esim Lidorff erämaksu, Jousto)

10. Verkkosivut

Verkkosivujen analysointiin käytetään Googlen Google analytics -palvelua. Voit estää tietojen keräämistä käyttämällä seurannanestoytökaluja.